Ökad risk för IVA-vård med COVID-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden

Analys från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet analyserat risken för människor att behöva intensivvård (IVA-vård) med COVID-19 utifrån vilken typ av område de bor i. Analysperioden omfattar mars 2020 till juni 2021. 

Läs mer

Läs analysen på Folkhälsomyndighetens hemsida