Pandemin och hälso- och sjukvården

Läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården
med anledning av covid-19

Läs rapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)