Patienter med COVID-19 infektion i behov av BIVA-vård

Lokalt PM för BIVA i Lund som innehåller immunopatologiska mekanismer och medicinsk behandlingsplan

Lars Lindberg - överläkare från Lund, har sammanställt ett PM om vården av COVID-19 patienter som gäller för BIVA i Lund. PM:et är baserad på litteraturgenomgång av publicerade artiklar och innehåller patofysiologi, behandlingar och lathund. 

Här kan du läsa det lokala PM:et från BIVA i Lund