Skriftlig information till patienter - på engelska

Patientinformation att dela ut till patienter finns nu på engelska att ladda ner

Nu finns en engelsk version av mallar för patientinformation (för lokala IVA) som rekommenderas att användas vid alla svenska intensivvårdsavdelningar