Patientinformation - uppdaterade mallar

Det är ett lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt kvalitetsregister.

I samband med att uppgifter förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten. Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registrering, ska den lämnas så snart som möjligt. Situationen kan exempelvis uppstå vid akutvård. Då bör vårdgivare ge patienten informationen efter behandling eller vid utskrivning.

Det finns nu uppdaterade mallar från Nationella Kvalitetsregister som stöd till vårdgivare där vissa uppgifter måste föras in lokalt.

Du hittar mallarna på den här sidan.