Samverkan och förnyelse

Publikation från Sveriges kommuner och regioner

En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem månader med corona.

Läs rapporten