Rapporter på Utdataportalen

Arbete pågår för att ta fram nya rapporter på Utdataportalen gällande Avlidna på IVA, Daglig SOFA och så småningom även Omvårdnadsvariabler

Detta innebär bl.a. att det inte finns några rapporter för 2024 gällande Avlidna på IVA och inkluderar kvalitetsindikatorn Uppmärksammande av möjliga donatorer (Q6). Vi arbetar på att få ut rapporterna så snart det är möjligt.