Remeo - ansluter till SIR

Svenska Intensivvårdsregistret välkomnar Remeo som nu har anslutit sig och kommer att börja skicka in sin data.

I samband med detta skapas det en ny avdelningstyp i SIR - RehabIVA

I dagsläget finns det ett antal olika avdelningstyper som:

  • IVA
  • BIVA
  • TIVA
  • NIVA
  • BRIVA
  • MIVA
  • InfIVA
  • ECMO

Besök denna sida för att få mer information om Remeo: https://remeo.se/