Revisionsarbete av kvalitetsindikatorer och variabler

Work in progress.jpg

Kvalitetsindikatorer och variabler i Svenska Intensivvårdsregistret

Det pågår ett omfattande revisionsarbete med att se över kvalitetsindikatorer och övriga variabler som finns i Svenska Intensivvårdsregistret.

Mer information om detta kommer allteftersom.