Riktlinje för svensk intensivvård (Q1)

Dags att registrera för 2023!

Kvalitetsindikatorn redovisar om avdelningen uppfyller grundläggande delar av Riktlinjer för svensk intensivvård utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård/Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS).

Möjlighet att registrera svar på frågorna finns under hela året via webbprotokollet.
SIR återger de senast lämnade svaren för det aktuella året. Finns inga svar registrerade för det aktuella året återges det som utebliven rapportering. Uppfyllande av riktlinjen förutsätter därför rapportering minst en gång varje kalenderår.

För att registrera: Gå till indataportalen och välj Riktlinje för svensk intensivvård

Se rapporten: Riktlinje för svensk intensivvård