SFAI/SIS - Riktlinjer för svensk intensivvård uppdaterad

Riktlinjer för svensk intensivvård utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård/Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS) har uppdaterats. 

Det är den andra uppdateringen av de som Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) publicerade 1995. Den första revisionen av riktlinjerna gjordes 1995.

Till riktlinjen (SFAI:s hemsida)