Registerbaserad forskning

Svenska Intensivvårdsregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool)

I metadataverktyget RUT kan du söka och kombinera metadata från register för att besvara din forskningsfråga. Svenska Intensivvårdsregistret är nu anslutet.

Läs mer på Registerforskning.se