Säker Sepsisvård - granskare

Sepsis_2.jpg

Vill du vara granskare för höstterminen 2023?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår inläsning av material, startseminarium för granskare, platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt rapportskrivning.

Välkommen att skicka en intresseanmälan till Pär Lindgren:
par.lindgren@icuregswe.org

Mer information finns att läsa i informationsbroschyren:
Infobroschyr Säker Sepsis HT 2023 (PDF)