Säker Sepsisvård

Det är glädjande nog 12 sjukhus som vill bli granskade

Dessa är:

  • Region Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm)
  • Region Gävleborg (Bollnäs, Gävle och Hudiksvall)
  • Region Jämtland-Härjedalen (Östersund)

Tidplanen för granskare är som följer:

  • 21-22 oktober 2020 -  Startseminarium för granskare i Stockholm
  • 10-11 november -  2020 Platsbesök (2 dagar)
  • 4 december 2020 -  Deadline för återföringsrapporter. Åtgärdsöverenskommelse klar inom 4-5 veckor därefter.
  • Juni 2021 -  Åtgärdsredovisning och uppföljande platsbesök

Behov av granskare:

För varje sjukhus behövs ca 4-6 granskare. Löf ersätter lön, resor och uppehälle (via faktura från ordinarie arbetsgivare)

Ni som har varit med som granskare i något säkerprojekt tidigare och ni som är intresserade av att vara med för första gången.
Anmäl ert intresse till:  par.lindgren@icuregswe.org