Säker Traumavård - slutrapport

SIR har deltagit i projektet Säker Traumavård

SIR har deltagit i projektet Säker Traumavård med målsättningen att vara en del i utvecklingen av svensk traumasjukvård. Sedan starten av Säker Traumavård 2014 har det skett en kraftig utveckling av traumasjukvården både lokalt, regionalt och nationellt. Projektet har bidragit till denna utveckling, främst genom sin tvärprofessionella och samlande ansats. Under de sju år projektet varit i gång har ett flertal nationella rekommendationer tagits fram.

Läs mer i slutrapporten nedan:

Slutrapport - Säker Traumavård 2014-2020 (pdf)

Läs mer om projektet och de nationella rekommendationerna