Sekundär transport av svårt sjuk patient

NPO PIVoT (Perioperativ vård, intensivvård och transplantation) har initierat en nationell arbetsgrupp (NAG) som under 2022-2023 arbetat med Vägledning för sekundära transporter av svårt sjuka patienter. 

Den finns nu ute på nationell remiss. Denna vägledning beskriver kompetens och medicinteknisk utrustning. I uppdraget för detta dokument ingår inte att beskriva organisation.

Läs mer: 
Sekundär transport av svårt sjuk patient | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)