Säker Sepsisvård - granskare 2024

Sepsis_2.jpg

Vill du vara granskare för vårterminen 2024?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår inläsning av material, start seminarium för granskare, platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt rapportskrivning.

Välkommen att skicka en intresseanmälan till Pär Lindgren:
par.lindgren@icuregswe.org

Läs mer
Säker Sepsisvård (LÖF, ny sida)