SIRI - uppdatering i registreringen

Influensa och COVID-19 är separerade och finns som två olika spår på Indataportalen

För att även fånga de patienter som har både influensa och COVID-19 på samma vårdtillfälle har vi nu separerat registreringen (se bild).