SIR:s årliga konferens 2024 inställt

Medicinsk utrustning.jpg

På grund av det ekonomiska läget för regionerna har det tagits ett beslut att inte arrangera vår årliga konferens på Vår Gård i Saltsjöbaden 2024.

Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Kallelse till mötet kommer att skickas ut till alla medlemmar och publiceras på hemsidan.

Angående IVA-chefsmötet finns diskussioner i dagsläget om att genomföra det digitalt under vecka 11, 2024, men exakt information kommer så snart beslut finns.

Vi uppdaterar er fortlöpande.