SIR:s stadgar fastställda på årsmötet

På SIR:s årsmöte 2023-03-15 i Saltsjöbaden fastställdes nu gällande stadgar.

På årsmötet fanns punkt för beslut om stadgeändringar för andra och sista året av två – föreslaget från styrelsen. Dessa fastställdes och vi har publicerat nu gällande stadgar. 

Svenska Intensivvårdsregistrets nu gällande stadgar (PDF)