SIR:s XML och Json dokumentation är uppdaterade

SIR:s XML och Json dokumentation är uppdaterade med följande protokoll; Avliden2024, Omvårdnadsdokumentation och Daglig SOFA

Mer information om filformat finns under support