Sommarens nyhetsbrev

Kortfattade nyheter

Ur innehållet:

  • Intensivvårdsdata
  • Registerbaserad forskning - RUT
  • Audit - Ny tidsplan
  • Utbildningsportalen - Interaktiv e-learning
  • Diagnoskodning
  • Intensivvårdsplatser
  • Support under sommaren - Begränsad verksamhet under sommaren

Läs nyhetsbrevet