Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2019

SKL och regeringen har träffat en överenskommelse

Läs mer på Nationella Kvalitetsregisters hemsida