Strategi för framtidens registerplattformar

En strategi för de nationella kvalitetsregistrens IT-lösningar har beslutats.

Rapporten finns att läsa på SKR:s hemsida

Strategi för framtidens registerplattformar