Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Alla medlemsavdelningar har nu fyllt i för tertial 1 och 2. Tack till alla!

Vi har infört en mer detaljerad registrering och beskrivning av antal intensivvårdsplatser i Sverige. Vi har valt rapporteringstillfällena för att täcka in verksamheten vid ordinarie drift samt under sommarperioden. Ni kan nu registrera antal beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg. Detta görs under tertial 1 vecka 12, tertial 2 vecka 29 och tertial 3 vecka 42.

  • Registrera först huvudformuläret för Riktlinje för svensk intensivvård så vi kan fånga er kategori. Där fyller ni även i antal intensivvårdsplatser ni vanligen har under året
  • Därefter fyller ni i för varje tertial när aktuell vecka inträffat.

Se rapport

För att registrera, logga in på vår Indataportal som du finner längst ned i sidfoten på vår hemsida 

För att ansöka om behörighet