Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Tertial 1 och tertial 2 kan fyllas i nu

Vi har infört en mer detaljerad registrering och beskrivning av antal intensivvårdsplatser i Sverige. Vi har valt rapporteringstillfällena för att täcka in verksamheten vid ordinarie drift samt under sommarperioden. Ni har nu möjlighet att registrera antal beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg. Detta görs under tertial 1 vecka 12, tertial 2 vecka 29 och tertial 3 vecka 42.

  • Registrera först huvudformuläret för Riktlinje för svensk intensivvård så vi kan fånga er kategori. Där fyller ni även i antal intensivvårdsplatser ni vanligen har under året
  • Därefter fyller i för varje tertial när aktuell vecka inträffat. Vecka 12 och vecka 29 kan ni således fylla i nu.

Se rapport

För att registrera, logga in på vår Indataportal som du finner längst ned i sidfoten på vår hemsida 

För att ansöka om behörighet