Vecka 29 - Tertial 2

Omhändertagande på IVA.jpeg

Dags att registrera IVA-platser för tertial 2 (vecka 29) för kvalitetsindikatorn - Riktlinje för svensk intensivvård

Registrera de beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass ni hade just vecka 29. Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient.

 

För att registrera:

  1. Logga in på Indataportalen. Genväg finns i sidfoten på hemsidan.
  2. Registrera platserna för tertial 3 under Riktlinje för svensk intensivvård

Se rapporten