Rapportera era IVA platser

Glöm inte att registrera för tertialrapport 1 (vecka 12)

Från vecka 12 går det att registrera era IVA platser per arbetspass vardag/helg

Registrera era IVA-platser på Indataportalen (genväg finns i sidfoten på hemsidan). Välj webbformuläret - Riktlinje för svensk intensivvård

Fyll i de beläggningsbara intensivvårdsplatser ni hade just vecka 12. Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. 

Se utdata

Saknar du behörighet att registrera? Ansök här