Uppdatering av XML-standard

SIR tagit fram nytt XML-format för rapportering av vårdtillfällen som utvecklats med internationell standard.

Det innebär att era system som skapar XML-filer behöver/måste uppdateras. Det befintliga formatet på XML-filer kan användas under en övergångsperiod på två år och kommer att fungera till och med 2021-03-31. Observera alltså att nu befintligt valideringsprogram hanterar både det gamla och nya formatet. Så man ska alltså inte invänta 2021 för start.