Utdataportalen - funktionen Spara rapporter försvinner

På SIR:s utdataportal finns idag en funktion för att spara rapporter under ”Mina rapporter” som kräver SITHS-inloggning. Denna kommer att försvinna.

Använd i stället funktionen – Dela rapport i menyn Urval för att på så sätt spara undan rapporten på lämpligt ställe utan att SITHS-inloggning behövs.

  1. Ta fram aktuell rapport
  2. Gå till Urval och gör aktuella urval för rapporten
  3. Välj Dela rapport
  4. Spara länken