Utdataportalen översatt till engelska

Stora delar av Utdataportalen finns nu även översatt till engelska

Vår hemsida har sedan tidigare även en engelsk version. Nu har Utdataportalen uppdaterats med en engelsk version. Du ändrar lätt till engelsk version genom att byta språk i menyraden.

Vi kommer att finslipa och komplettera efter behov.