Verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga på IVA

För att kunna nå ut med viktig information till alla intensivvårdsavdelningar i Sverige behöver vi uppdatera vår kontaktlista.

Vi ber er därför vänligen maila oss vem som är VC och MLA på er IVA.

Stort tack på förhand!

sir@icuregswe.org