Vikt och längd

Vikt och längd är idag frivilliga parametrar att rapportera in

Vår rekommendation är att rapportera in längd och vikt som grund för t.ex. BMI-beräkning. BMI är en faktor av potentiell betydelse att följa upp för t ex organdysfunktion, åtgärder, vårdtid, komplikationer och vårdresultat av intensivvård.

Vikt vid ankomst till IVA rekommenderas som viktigaste viktparameter som bör eftersträvas på alla patienter med någon typ av intensivvårdstillfälle.

Läs mer i riktlinjen för Grunddata och Vårdtillfälle