Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur dina personuppgifter behandlas när du anmäler dig till ett evenemang eller svarar på en enkät. Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett samtycke från dig för att vi ska kunna skicka relevant information.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig  uppföljning och information. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor, funderingar eller vill kontakta oss:
sir@icuregswe.org

Svenska Intensivvårdsregistret (Region Värmland) har även ett dataskyddsombud:
Erika Malmberg
erika.malmberg@intechrity.se