Aktivitet och sysselsättning

Även för någon som är svårt sjuk kan vardagen underlättas genom att tillvaron normaliseras.

Aktiviteterna begränsas till hur svårt sjuk du är och hur du mår. Närstående kan berätta om vad du tycker om att göra.

Att lyssna på musik och talböcker, titta på TV och film är ett sätt är olika sätt att aktivera sig. Be närstående att ta med fotografier på dem som betyder mycket för dig är ett annat sätt. Personalen kan även ta dig ut från vårdrummet och byta miljö om tillståndet tillåter.