Andning

Ventilator.jpg

Mätningar av andningsfunktionen via ventilatorn eller blodprov sker regelbundet för att hjälpa dig med andningen utifrån dina behov

Ventilatorn (respirator) 

Ersätter eller hjälper dig med ditt andningsarbete när du har andningssvikt. Syrgas tillförs utifrån ditt aktuella syrgasbehov. Syremängden i blodet mäts via ett mätinstrument på huden. Den kan sitta på fingret, örat, tårna eller i pannan. 

Intubering

En tub (endotrakealkanyl) sätts via mun eller näsa ner i luftstrupen. Tuben skapar fri luftväg och säkerställer att du får luft och syrgas. Den kan anslutas till en ventilator. För att acceptera tuben ges smärtstillande och rogivande (sederande) läkemedel om det behövs. Du kan inte tala när du har en tub i halsen. Det kan upplevas frustrerande och ångestfyllt för många att inte kunna göra sig förstådda. 

Trakeotomi

Ett kortare plaströr (trakealkanyl) sätts in i luftstrupen på framsidan av halsen vid ett operativt ingrepp. Den ersätter tuben via munnen (endotrakealtuben) om det finns behov av kontrollerad fri luftväg och andningshjälp under en längre tid. Fördelar med trakealkanylen är att det blir mindre irritation i mun och svalg, den underlättar munvård, andning och träning när ventilatorn ska tas bort. Det blir ett mindre ärr på halsen när man avlägsnat kanylen. Det finns möjlighet att kunna tala om man sätter en talventil på trakealkanylen. Det krävs dock att du kan andas själv och inte är i behov av ventilatorbehandling under tiden. När man använder en talventil kan rösten låta annorlunda än tidigare. Det kan kännas obehagligt när man inte känner igen sin röst. 

Sugning av luftvägarna

Ventilatorbehandling med tub i halsen, sängläge, sedering, immobilisering försämrar förmågan att transportera och hosta upp sekret som bildas i luftvägarna. Personalen hjälper dig genom att suga upp sekret med hjälp av en sugkateter som förs ner via tuben ner i luftstrupen. Även sekret som ansamlas i mun och svalg sugs upp. 

Bronkoskopi

En undersökning där man via ett instrument (endoskop) inspekterar luftrörens slemhinna, luftstrupen, och luftvägarna i lungan. I samband med undersökningen sugs sekret bort från luftvägarna och odlingar tas för att se vilka bakterier som växer i luftvägarna. 

Thoraxdränage

En slang som sätts in via bröstkorgen in i lungsäcken. Blod, vätska och luft dräneras ut via slangen som är kopplad till en sugkälla.