Cirkulation

Monitor.jpg

Cirkulationen som är viktig för att transportera blod och syre i kroppen försämras. Detta kan bero på vätske-/blodbrist, att hjärtat sviktar, svår infektion eller allergisk reaktion

Chock: Akut cirkulationssvikt är ett livshotande tillstånd när blodtrycket sjunker kraftigt. 

Cirkulationssvikt: är ett vanligt förekommande tillstånd. Vätske- och blodtillförsel, läkemedel och uppföljning av behandlingen kräver regelbunden och tät övervakning. Det sker genom att du är uppkopplad till en övervakningsutrustning där personalen via skärmar kan följa bl.a. puls, hjärtrytm, blodtryck kontinuerligt. Det kompletteras med undersökningar som Ekg (hjärtats rytm och ev. skada), ultraljud av hjärtat (ekocardiografi), hjärt-lungröntgen och mätning av hjärtminutvolymen. 

Blodprovstagning sker via en tunn plastslang som sitter i en artär (artärnål). Via den kan även blodtrycket mätas (invasiv blodtrycksmätning).