Dagliga rutiner

Medicinsk utrustning.jpg

Dagligen genomförs återkommande bedömningar av ditt tillstånd genom undersökningar, tolkning av laboratorieprover, röntgenbilder och data från övervakningsmonitorer.

Intensivvårdsarbetet bedrivs i arbetslag med specialiserad vårdpersonal ständigt nära patienten. Det är vanligt med återkommande ronder under dagen. Läkare från andra specialiteter konsulteras för enskilda problem och frågeställningar.