Information och samtal

Händer.jpg

Läkare och sjuksköterskor ger regelbunden och återkommande information under hela vårdtiden

Alla frågor kan inte besvaras p.g.a. att oftast är det svårt att förutsäga hur det kommer att gå för någon som är svårt sjuk. Personalen kan då förklara vad de gör och uppdatera dig och dina närstående om förändringar i ditt tillstånd.