Kommunikation

Händer.jpg

Det kan vara svårt att göra sig förstådd eller att förstå vad som händer runt omkring när man är svårt sjuk.

Om du har en slang (endotrakeltub) i luftvägarna kan du inte prata. Därför kommer det att ta längre tid för dig att förklara dina behov och önskningar. När ingen förstår är det lätt att bli frustrerad, ge upp försöken att tala om vad du vill och bli rädd och orolig. Inverkan av smärtstillande och sederande läkemedel påverkar förmågan att kommunicera.

Hjälpmedel

Personalen är van att tolka reaktioner och kroppsspråk med patienterna som inte kan kommunicera via talet. Hjälpmedel som pektavlor/ bildböcker kan användas vid kommunicering genom att man kan peka på en bild vid en fråga. Ibland fungerar det att bara läsa på läpparna. Personalen måste därför vid återkommande tillfällen informera och berätta vad som händer och vad som planeras. Närstående har en viktig roll eftersom de kan vara ett stöd och berätta hur du brukar vilja ha det i olika situationer.