Mobilisering och rehabilitering

Det tar tid att återhämta sig och komma i fysisk och psykisk form efter sjukdomen. Därför är det viktigt att starta mobilisering och fysisk aktivitet så tidigt som möjligt som tillståndet tillåter

Andningsträning

Andningsmuskulaturen tränas genom förändringar i ventilatorns inställningar. Om du orkar andas själv kopplas ventilatorn bort korta stunder och successivt ökas den tiden när du orkar andas längre stunder själv. Daglig andningsgymnastik med olika hjälpmedel ingår i träningen.  

Muskelstyrkan 

Musklerna tränas genom passiva rörelser som i början utförs av personalen. Dina leder blir lätt stela och det brukar kännas bra att få röra på kroppen. När du blir starkare utför du aktiva rörelser med stöd och till slut klarar du att utföra rörelserna själv.  

Fysisk återhämtning

Personalen utför regelbundet lägesändringar och vändningar tills du själv klarar det. Att sitta uppe i sängen, i stol och gå med gåbord är andra sätt att komma igång. Fysisk återhämtning tar lång tid och kräver träning och realistiska mål. Det kan vara bra att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga realistiska mål under vårdtiden på IVA. En sjukgymnast hjälper dig att komma tillbaka till dina fysiska förmågor och anpassar träning utifrån dina förutsättningar.