Njurar

Dialys.jpg

Njurarna upprätthåller bl.a. vätske-och elektrolytbalansen i kroppen, samt reglerar utsöndringen av avfallsprodukter

Urinkateter (KAD) 

En slang som förs via urinröret in i urinblåsan, och som gör det möjligt att följa hur mycket urin som produceras varje timme och dygn.

Vätskebalansen

Vätskebalansen i kroppen kontrolleras dagligen så att rätt mängd vätska och elektrolyter tillförs.

Vikt

Vikten kontrolleras regelbundet för att det inte ska ansamlas för mycket vätska i kroppen.

Vätskedrivande läkemedel

Vätskedrivande läkemedel ges för att eliminera överskott på vätska i kroppen.

Dialys

Dialysbehandling ges vid akut njursvikt, när det är för mycket vätska i kroppen eller vid allvarliga förgiftningar. Behandlingen sker via en dialysmaskin. Blodet cirkulerar via en dialyskateter som sitter i ett blodkärl, till dialysapparaten, genom ett filter som renar blodet från slaggprodukter och vätska.