Smärta

Smärta.jpg

Obehandlad smärta kan försvåra sjukdomsförloppet och tillfrisknande. I samband med tillfrisknandet och förändrat behov minskas tillförseln av smärtstillande läkemedel

Orsak till smärta

Orsaken till smärta kan bero på sjukdomsprocessen men även till stor del på grund av alla infarter som krävs, undersökningar och behandlingar. Smärtstillande läkemedel är ofta nödvändigt vid olika vårdåtgärder för att de ska kunna genomföras. Till exempel mobilisering, omläggningar av sår. 

Uppskatta smärta

Du får beskriva smärtans lokalisation, karaktär, vad som förvärrar eller lindrar smärtan samt graden av smärtupplevelse. Smärta kan även skattas med en mätskala (VAS).

Bedöma smärta

Om du är medvetslös eller nedsövd får personalen bedöma smärtan utifrån smärtrelaterade beteende som rörelser, ansiktsuttryck och påverkan på puls, blodtryck och andning.  

Närstående

Närstående kan berätta om dina normala viloställningar i sängen innan du blev sjuk. Eller om det är någon rörelse eller viloställning som före sjukdomsperioden orsakade smärta.