Sömn och rogivande (sederande) läkemedel

På intensivvårdsavdelningen utsätts du för frekventa stimuli hela tiden. Beroende på sjukdomens art och hur svårt sjuk du är krävs det tillförsel av läkemedel som gör att du sover

Sömn

Ibland krävs sömn under hela dygnets 24 timmar. Graden av hur djup sömnen ska vara för att uppnå lugn och ro varierar. Hur djup sömnen har varit påverkar vad man minns efteråt av tiden på intensivvårdsavdelningen. Det kan även påverka hur man mår efter utskrivning från sjukhuset.

Optimal sedering

Personalens uppgift är att uppnå acceptabelt välbefinnande för dig med optimal sedering, samt minska smärta, ångest och oro. Även möjliggöra att du trots sederande läkemedel ska kunna kommunicera med din omgivning. I samband med tillfrisknandet och behov minskas tillförseln av sömnmedel.

Sömnrytm

Sömnrytmen blir oftast störd under vårdtiden. Miljön i rummet är viktig för att skapa förutsättningar för lugn och ro. Belysning ska kunna varieras för dag och natt. Ljud från omgivningen, apparater och samtalston från människor anpassas för att minimera störningsmoment. God kontakt med personalen eftersträvas som hela tiden informerar om vad som händer och sker, samt ger dig information om tid, plats och varför du vårdas på sjukhus.

Delirium

Att drabbas av akut förvirringstillstånd är vanligt förekommande och kallas för intensivvårdsdelirium - hypoaktivt delirium, hyperaktivt delirium eller en mix av de båda. Tecken på detta kan vara psykomotorisk oro, hyperaktivitet som oro, plockighet och ibland utåtagerande. Drömmarna kan vara annorlunda och livliga. Onaturliga sinnesintryck som mardrömmar och även hallucinationer förekommer. Det kan vara svårt att skilja på dröm och verklighet och du kan förlora kontakten och förankringen med verkligheten. Faktorer som påverkar förekomsten av det kan vara graden av sjukdomstillstånd, vårdtiden på IVA i respirator, behandling av läkemedel vars biverkningar kan påverka negativt.  

Vila

På en intensivvårdsavdelning sker något hela tiden. Förlorad dygnsrytm med brist på vila och sömn kan leda till försämring. Därför är det viktigt att ha inplanerade viloperioder även på dagtid. Sömnrubbningar kan förekomma en tid efter intensivvården. Det är viktigt att bearbeta och prata med någon av intensivvårdspersonalen om detta efteråt.