Beläggning

Det totala antalet vårdtillfällen var något lägre 2020 jämfört med 2019, 44 000 respektive 45 500. Bland annat så ställdes planerade åtgärder in och under den första vågen sågs en kraftig minskning av övrig intensivvård. Den totala vårdtiden ökade dock från 121 310 dygn år 2019 till 155 671 dygn år 2020. Medianvårdtiden per vårdtillfälle för COVID-19 patienterna 2020 var 6,1 dygn jämfört med en medianvårdtid för alla IVA-patienter år 2019 på 1,1 dygn. I och med de långa vårdtiderna så ökade beläggningen kraftigt vilket visas i grafen.

Se större bild (PDF)