COVID-19 - Samlad information

Här finns bl.a. veckosammanfattningar, information om diagnoskodning och samlingssida (bibliotek) som SIS och SIR sammanställt.

Biblioteket är uppdaterat 2020-06-08 under rubrikerna: Etik, Aktuella artiklar, Diagnostik CT Thorax, Koagulation samt Sammanställning av intensivvårdade patienter.