COVID-19 - Samlad information

Samlad information om COVID-19

 • Nya kodningsanvisningar från Socialstyrelsen
 • Svenska Intensivvårdsregistret har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att skapa en modul för daglig registrering och nationell lägesbild över intensivvårdsplatser inklusive ECMO. SIR har nu skapat  en modul för detta med start måndag 30 mars. Registreringen ska ske dagligen (även helg) och helst före kl 11:00. Därefter överföres informationen till dagligen direkt till Socialstyrelsen. Alla som idag har behörigheter till WebVal (valideringsprogrammet för inrapportering av data), SIRI-rapportering samt Riktlinje för svensk Intensivvård kommer ha behörigheter för denna modul. Man kan ha behörigheter för flera avdelningar. Alla som har behörighet ser den nationella översikten. 
 • Ytterligare information angående diagnoskodning COVID-19: 
  Klassifikationsenheten på Socialstyrelsen tillsammans med SFOG (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi) rekommenderar att man ska komplettera diagnoskodningen för COVID-19 (U07.1) med en kod som anger att patienten är gravid i förekommande fall. För gravida som inte har någon obstetrisk vårdorsak (och annan O-kod) har man valt att koden O98.8W ”Annan specificerad infektionssjukdom under graviditet” ska användas. Denna rekommendation gäller även registrering till SIR. Det är en redan befintlig ICD-10 kod så inga uppdateringar av datasystem behöver sannolikt göras. 
 • COVID-19: Artiklar och data om  COVID-19 med fokus på ECMO och relaterade frågor 
 • Läs sammanställningen som SIS och SIR arbetat fram 
 • SFAI - Nationella rekommendationer 
 • Information från Socialstyrelsen om kodning av COVID-19 
 • Rapportera era IVA-platser för 2020 och tertial 1 v 12. Angeläget nu i Corona-tider!
 • Glöm inte rapportera till SIRI så fort labsvar finns för influensa och nu COVID-19. Ny version finns nu där det är möjligt att ange COVID-19. Pappersversionen är också uppdaterad. Var noggrann med all registrering såsom åtgärder, komplikationer och behandlingsstrategi mm
 • Rapportera in vårdtillfälledata snarast möjligt och ofta så vi kan följa vårdförloppen.
 • Diagnoskoden som ska användas är U07.1 - COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]