COVID-19 - Samlad information

Här finns bl.a. sammanfattningar och information om diagnoskodning

Angående daglig rapportering om IVA-platser

Inget krav på rapportering lördagar och söndagar tills vidare och inga datautskick! Kan ändras om situationen försämras!