Årets IVA

Under vår årliga konferens delar vi ut pris till den avdelning som arbetar med förbättringsarbete och använder SIR-data

2018

Södersjukhuset IVA - Behandlingsstrategi för intensivvårdspatienter. Mer information återfinns i årsrapporten för 2018.

2017

Uppsala IVA - Fånga passet, ett feedbacksystem i vardagen på CIVA. Mer information återfinns i årsrapporten för 2017.