Årsmöte

Årsmöte för verksamhetsåret 2019

Äger rum på Vår Gård, Saltsjöbaden. Lokal Isaac.

Förslag till årsmötet för beslut ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmötet så att handlingarna kan tillställas medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Årsmöteshandlingar 

Dagordning 
(Observera att inbäddade dokument går inte att öppna i pdf. De finns tillgängliga nedanför)

SIR:s stadgar

Årsberättelse Ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Revisionberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Representationspolicy