Årsmöte

Årsmöte för verksamhetsåret 2019

Årsmötesprotokoll 2020-03-11 för verksamhetsåret 2019

 

Årsmöteshandlingar 

Dagordning 
(Observera att inbäddade dokument går inte att öppna i pdf. De finns tillgängliga nedanför)

SIR:s stadgar

Årsberättelse Ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Revisionberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Representationspolicy