Årsmöte för verksamhetsåret 2023

SIR arrangerar årsmötet för verksamhetsåret 2023 digitalt. 

Årsmöteshandlingar

Dagordning 

Årsberättelse Registerhållare PDF

Årsberättelse FoU PDF

Ekonomisk redovisning PDF

Nu gällande stadgar PDF

Verksamhetsplan PDF

 

Anmälan till teams länk

Kostnadsfritt!