BIVA möte

AdobeStock_191968034.jpg

Välkommen till möte för arbetsgruppen BIVA

SIR är med och sponsrar för årliga BIVA möten. Årets BIVA möte är i Göteborg på Drottning Silvias Barnsjukhus. Riktade inbjudningar skickas ut till berörda deltagare. SIR står för kostnaden för tre personer från respektive avdelning och helst då representation av både sjuksköterskor och läkare. Agenda till mötet ansvarar arbetsgruppen för.

Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras här.