IVA-Chefsmöte 2019

Möte som ordnas av SIS (Svenska Intensivvårdssällskapet) och SIR

Avhandlar främst organisatoriska frågor. Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna.

Program

Minnesanteckningar från mötet

Nationella vårdprogram - en inventering
Camilla Brorsson - SIS

Best Practice
Christina Agvald Öhman - SIR

E-learning
Pär Lindgren - SIR

Vilka patienter vårdar vi på IVA?
Camilla Brorsson - SIS

Dags att registrera färdigbehandlade IVA-patienter?
Lars Engerström - SIR